สอนวิธีโกยเงินง่ายๆ จากเว็บ jetsadabet

สอนวิธีโกยเงินง่ายๆ จากเว็บ jetsadabet

แน่นอนว่าการเล่นหวยนำมาซึ่งรางวัลและการถูกหวยกิน เป็นเรื่องปกติ แต่อย่าลืมว่า ถ้าต้องการวิธีการกอบโกยเงินจากการเล่นหวย สามารถเข้าไปเล่นหวยที่เว็บ jetsadabet ได้เลย เพราะเราได้นำวิธีการโกยเงินง่ายๆ จากเว็บ jetsadabet มาแนะนำให้แล้ว

งานวันเด็กกาฬสินธุ์ 2555 เน้นส่งเสริมเด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็ก ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตและให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข สำหรับในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้เผยว่า เป้าหมายในการจัดปีนี้ทางจังหวัดได้เน้นให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้งเวทีเยาวชน การเล่นดนตรี การแข่งขันเกมส์ รับสิ่งของรางวัลจำนวนมากและในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีการแสดงและกิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้ชมกิจกรรมนิทรรศการ ออกร้านของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้นำนักเรียนมาเที่ยวงานวันเด็กได้ในปีนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กาชาดกาฬสินธุ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกาชาด

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน 28 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งให้นางน้อย นิยมพงษ์ เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอำนวย ตันศิริ, นางยุวพรรณ มงคลธรรม, นางระเบียบ ร่มไทรทอง, นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ, นางบุญล้วน เพิ่มสิน, นางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ, นางมนต์ภัสสร ณ กาฬสินธุ์, นางฉวีวรรณ หล่อตระกูล, นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม, นางพจนี ฤทธิกุล, นางศิริวรรณ ศรีทอง, นางศรัสนันทน์ ภูครองหิน, นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ และนางจินตนา เสาวลักษณ์ ส่วนคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ได้รับการเลือกตั้ง […]

กาฬสินธุ์ชวนวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์มาราธอน ครั้งที่ 4

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ มินิฮาร์ฟมาราธอนและมาราธอน ครั้งที่ 4 ขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย เนื่องจากเส้นทางวิ่ง จะผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว มหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิตภูค่าว และธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย สำหรับระยะทางการวิ่ง ประกอบด้วย ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร เป็นการวิ่งรอบภูกุ้มข้าว , ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวไปยังภูสิงห์ กลับเข้าเส้นขัยที่ ภูกุ้มข้าว , ระยะทาง 21.10 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวข้ามสะพานเทพสุดา อ่างเก็บน้ำลำปาว บริเวณแหลมโนนวิเศษไปภูสิงห์ กลับเข้าสู่เส้นชัยที่ภูกุ้มข้าว , และ ระยะทาง 42.20 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวข้ามสะพานเทพสุดา […]

ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันภยันอันตรายในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ได้เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่จันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนประกอบพิธีไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเผาสิ่งใดไปให้บรรพบุรุษก็จะได้รับของสิ่งนั้น และหยุดกิจการค้าขาย เพื่อที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทางตำรวจภูธรจึงเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ดังนี้๑. ให้ระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดธูปเทียนไหว้เจ้า, ไหว้บรรพบุรุษ และการเผาสิ่งของเซ่นไหว้ ตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ขอให้มีการตรวจสอบและดูแลทำการปิดหรือดับให้เรียบร้อยปลอดภัย๒. ห้ามพกอาวุธไปที่สาธารณะ ห้ามจุดประทัดหรือวัตถุอื่นใดที่มีเสียงดังคล้ายประทัดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย๓. การเดินทางไปท่องเที่ยวหรือจับจ่ายซื้อของ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า ไม่ควรให้เด็ก ๆ ไปท่องเที่ยวตามลำพัง และขอให้ผู้ปกครองจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อ ชื่อสกุลของเด็ก ชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื่อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อความสะดวกในการติดตามหรือนำส่งกรณีเด็กพลัดหลง๔. การเดินทางไปทำธุระหรือท่องเที่ยว-พักผ่อน ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดได้โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ อย่าขับรถด้วยความประมาทหรือน่าหวาดเสียว อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้คำนึงถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทุกขณะ๕. การข้ามถนนควรข้ามตรงช่องทางข้าม หรือสะพานลอย หรือที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้บริการหรืออำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับสั่งการให้ผู้บังคับการหน่วยระดับสถานีตำรวจภูธรในสังกัด กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นกรณีพิเศษแล้ว และขอให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย

ททท. ชวนชมความวิจิตรของแพรวา ราชินีแห่งไหม ที่เมืองกาฬสินธุ์

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า  งาน “วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี 2554”  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–17 สิงหาคม 2554 รวม 7 วัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  และอาคาร เฉลิมพระเกียรติ  80 ปี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวา ในฐานะแพรพรรณอันสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์มายาวนาน ผ้าไหมแพรวา มาจากคำว่า “แพร” หมายถึง ผ้า  และ “วา” หมายถึง ความยาว 2 เมตร ซึ่งในอดีตจะทอหน้าแคบยาว แต่ปัจจุบันนิยมทอเป็นผ้าหน้ากว้าง  “แพรวา”   มีลวดลายแตกต่างกันถึง 60 ลาย  อาทิ ลายเกาะ ลายล่วง (แพรวา 2 สี)  ผ้าสไบ 10 ลาย ผ้าพันคอแพรวา 3 […]

ททท. ชูกาฬสินธุ์เป็น 1 ใน 20 เมืองน่ารักของไทย

นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า   ททท. โดยรองผู้ว่าการตลาดในประเทศ  นายธวัชชัย อรัญญิก ได้เปิดตัวโครงการ “คนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบถวิลหา “เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ของวิถีวัฒนธรรม” เจาะตลาดท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะโดยเลือก 20 เมืองทั่วประเทศ เป็นจุดดึงดูดความสนใจหลัก และ “กาฬสินธุ์ ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปี” คือ 1 ใน 20 เมืองน่ารักตามโครงการดังกล่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดใจกลางภาคอีสานที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดินดำ น้ำชุ่ม  “กาฬ” แปลว่า “ดำ” และ “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ”  อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม ทำให้กาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ศึกษามากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติ  ด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อาทิ ร่องรอยไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่ภูกุ้มข้าวและภูแฝก  พระธาตุยาคู โบราณสถานแห่งเมืองฟ้าแดดสงยาง  เมืองโบราณยุคทวารวดีที่อำเภอกมลาไสย พระเจ้าองค์ดำ หรือพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกลาง อำเภอเมือง  ชุมชุนผู้ไทยอนุรักษ์ผ้าไหมแพรวา […]

ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกมลาไสย ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2554 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2554 ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาว 4 ประเภท จะมีเรือยาวจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนกว่า 43 ลำ ประกอบด้วย ประเภทเรือยาวใหญ่ ขนาด 55 ฝีพาย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีเรือจากจังหวัดกาฬสินธุ์ หนองคาย พิจิตร อุบลราชธานี มุกดาหาร อ่างทอง และจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมชิงชัย จำนวน 6 ลำ ประเภทเรือยาวมาตรฐาน ไม่เกิน 40 ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีเรือจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 8 ลำ ประเภทเรือยาวท้องถิ่นไม่เกิน […]

ททท. ขอนแก่น เปิดตัวเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน : ขอนแก่น – กาฬสินธุ์

ททท. สำนักงานขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “ไดโนเสาร์สะออน : ขอนแก่น – กาฬสินธุ์” เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฏ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดตัวเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน” คือ เส้นทางท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีแหล่งศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยว 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ที่มีเส้นทางการศึกษาและแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศ ,พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง , พิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน, และอุทยานภูแฝก ที่พบรอยตีนไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ชัดเจนที่สุดในประเทศทางด้านนายนพรัตน์ กอกวาน ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมเปิดตัว “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – […]

ททท. นำสื่อมวลชนจากกรุงเทพ ฯ เยือนกาฬสินธุ์

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนไปศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้นำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปจัดทำ Route เข้ามาในพื้นที่ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ไปศึกษาประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สิรินธร หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน “ราชินีแห่งไหม” หมู่บ้านผู้ไทยโคกโก่ง อ.กุฉินารายณ์ และในวันที่ 15 ก.ย.55 เวลา 08.00 น. นั่งรถสกายแลปตามเส้นทางท่องเที่ยวในตัวเมืองกาฬสินธุ์ 10 จุด แวะกราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หอเจ้าบ้าน และหลวงพ่อองค์ดำวัดกลาง