ททท. นำสื่อมวลชนจากกรุงเทพ ฯ เยือนกาฬสินธุ์

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนไปศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้นำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปจัดทำ Route เข้ามาในพื้นที่ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ไปศึกษาประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สิรินธร หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน “ราชินีแห่งไหม” หมู่บ้านผู้ไทยโคกโก่ง อ.กุฉินารายณ์ และในวันที่ 15 ก.ย.55 เวลา 08.00 น. นั่งรถสกายแลปตามเส้นทางท่องเที่ยวในตัวเมืองกาฬสินธุ์ 10 จุด แวะกราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หอเจ้าบ้าน และหลวงพ่อองค์ดำวัดกลาง

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์แถลงข่าว “งาน 30ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 22-27 กันยายน 2555 เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา 30 ปี รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกบูรพาจารย์ของสถาบัน รวมทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังเดิม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2555 ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวรศักดิ์ วรยศ เลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าฯ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2555 รวม 3 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา […]

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนประจำปี 2555

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะนำร่องใน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนับวันที่จะมีมากขึ้นเรื่อยให้ลดน้อยลง โดยการนำภาคประชาชนในชุมชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดชุมชนนำร่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไว้ทั้ง 3 เขต จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ เขต 1 ชุมชนซอยน้ำทิพย์, ชุมชนท่าสินค้า, ชุมชนหนองลิ้นจี่ เขต 2 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง, ชุมชนวัดสว่างคงคา, ชุมชนดอนกลอย และเขต 3 ชุมชนสงเปลือยนอก, ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง, ชุมชนดงปอ. ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็น 1 ใน […]

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ นายยศวัตน์ บำเพ็ญธรรมสกุล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนในชาติต้องผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้เป็นระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้สำนกงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน , ลดจำนวนผู้เสพ ผู้ขายให้น้อยลง, เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุขปลอดยาเสพติด, และเพื่อให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด”, การเสวนา “อดีตที่เคยติดยาเสพติดและการอยู่ร่วมกับคนในสังคม”, การแสดงละครเวทีเรื่อง “พระอาทิตย์ในมือผม” ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่น 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 พร้อมแนะนำให้ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 84 คน ไม่ให้หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่กองอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมและปิดการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-18 กันยายน 2555 รวม 15 วัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่งของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีเป้าหมายจะดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจในทุกพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้ผ่านการอบรม […]

เด็กกาฬสินธุ์เก่งคว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลก

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011 เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในงานแสดงความยินดีกับเด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011 โดยมีครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ผู้แทนจำหน่าย ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนชอบวาดรูปโดยมีพ่อเป็นผู้คอยสอนเทคนิคและแนวคิดในการสสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานที่ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพระบายสี […]