ททท. นำสื่อมวลชนจากกรุงเทพ ฯ เยือนกาฬสินธุ์

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนไปศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

และให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้นำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปจัดทำ Route เข้ามาในพื้นที่ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ไปศึกษาประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สิรินธร หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน “ราชินีแห่งไหม” หมู่บ้านผู้ไทยโคกโก่ง อ.กุฉินารายณ์ และในวันที่ 15 ก.ย.55 เวลา 08.00 น. นั่งรถสกายแลปตามเส้นทางท่องเที่ยวในตัวเมืองกาฬสินธุ์ 10 จุด แวะกราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หอเจ้าบ้าน และหลวงพ่อองค์ดำวัดกลาง

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์แถลงข่าว “งาน 30ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 22-27 กันยายน 2555 เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา 30 ปี รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกบูรพาจารย์ของสถาบัน รวมทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังเดิม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2555 ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวรศักดิ์ วรยศ เลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าฯ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2555 รวม 3 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา 30 ปีนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมน้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ของสถาบัน ให้ศิษย์เก่าได้กลับบ้านเยี่ยมน้อง ครูบาอาจารย์ ได้ชื่นชมความภาคภูมิใจกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงาน และส่งเสริมให้บุคลากร ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญ รักสถาบัน ร่วมกันเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง เกียรติประวัติอันดีงามของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยงานนี้จะมีศิษย์เก่าทุกรุ่น ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับประชาชนได้รับรู้

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 จนกระทั่งถึงปัจจุบันครบ 30 ปี และเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ของสถาบันจึงได้จัด “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 30 ปีวิทยาลัยนาฎศิลกาฬสินธุ์, การประกวดชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ประกวดเดี่ยวโปงลาง, นางไห, วาดภาพ, กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า..นานาทัศนะเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์”, การแสดงของศิษย์เก่า, พิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ “หอศิลปวัฒนธรรม” และวันที่ 24 กันยายน 255 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำนาฎศิลปกาฬสินธุ์เสียงทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “30 ปีวิทยาลัยนาฎศิลกาฬสินธุ์”ได้ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

ด้านนายวรศักดิ์ วรยศ เลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการพบปะกันของศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน และจะมีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ขึ้นอย่างเป็นทางการ สำหรับกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าฯ วันที่ 22 กันยายน ก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครู อาจารย์ การถวายผ้าป่าสามัคคีของศิษย์เก่า, กิจกรรมรับขวัญ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และพิธีมุฑิตาจิตบูชาเทิดทูนพระคุณครู ส่วนวันที่ 23 ช่วงเวลา 20.00 น. เป็นต้นไปทางศิษย์เก่าได้เชิญศิลปินซึ่งถือได้ว่าเป็นบรมครูและศิลปินแห่งชาติ คือ แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน พ่อ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และอาจารย์ชินกร ไกรลาศ ในส่วนของศิษย์เก่าก็จะมีอี๊ด โปงลางสะออน และวงไทโฮม จากรายการ Thailand gottalant ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์มาร่วมแสดงด้วย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนประจำปี 2555

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะนำร่องใน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนับวันที่จะมีมากขึ้นเรื่อยให้ลดน้อยลง โดยการนำภาคประชาชนในชุมชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดชุมชนนำร่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไว้ทั้ง 3 เขต จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ เขต 1 ชุมชนซอยน้ำทิพย์, ชุมชนท่าสินค้า, ชุมชนหนองลิ้นจี่ เขต 2 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง, ชุมชนวัดสว่างคงคา, ชุมชนดอนกลอย และเขต 3 ชุมชนสงเปลือยนอก, ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง, ชุมชนดงปอ. ชุมชนเกษตรสมบูรณ์

นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของการเสียชีวิตและการพิการทุพพลภาพของคนไทย ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เพิ่มความหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลุกลามเข้าไปสู่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 3 เขต ทั้งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้กับแกนนำที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนทั้ง 10 ชุมชน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนภายในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนของตนเอง สร้างเมืองกาฬสินธุ์ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ
นายยศวัตน์ บำเพ็ญธรรมสกุล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนในชาติต้องผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้เป็นระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้สำนกงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน , ลดจำนวนผู้เสพ ผู้ขายให้น้อยลง, เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุขปลอดยาเสพติด, และเพื่อให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด”, การเสวนา “อดีตที่เคยติดยาเสพติดและการอยู่ร่วมกับคนในสังคม”, การแสดงละครเวทีเรื่อง “พระอาทิตย์ในมือผม” ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่น 1


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 พร้อมแนะนำให้ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 84 คน ไม่ให้หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่กองอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมและปิดการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-18 กันยายน 2555 รวม 15 วัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่งของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีเป้าหมายจะดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจในทุกพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้ผ่านการอบรม จำนวน 84 คนว่า ในชีวิตหนึ่งของคนแต่ละคนย่อมมีโอกาสหลงผิด หรือกระทำผิดไปบ้าง แต่ต่างกันที่ว่าเมื่อทำผิดแล้วจะใช้การกระทำผิดนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างไร และจะต่างกันที่เมื่อกระทำผิดไปแล้วพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมให้โอกาสผู้ที่กระทำผิดปรับปรุงตัวกลับตนเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกหรือไม่ จึงขอเป็นกำลังใจและให้โอกาสทุกคนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ได้กลับตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป


เด็กกาฬสินธุ์เก่งคว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลก


นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011
เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในงานแสดงความยินดีกับเด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011 โดยมีครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ผู้แทนจำหน่าย ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนชอบวาดรูปโดยมีพ่อเป็นผู้คอยสอนเทคนิคและแนวคิดในการสสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานที่ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011 มีชื่อผลงานว่า รถคน ตาบอด มีแรงบันดาลใจจากที่ได้พบเห็นคนตาบอดมีความลำบากในการเดินทาง จึงได้มีแนวคิดในการสร้างรถคนตาบอดให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้ใช้ในการเดินทางเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
สำหรับผลงาน รถคนตาบอด ของเด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 ในการประกวดระดับประเทศ และได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดในระดับโลก ในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011 ซึ่งมีเยาวชนจาก 70 ประเทศทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 620,000 ชิ้นงาน