ใบเสมาเมืองฟ้าแดดสงยาง

ใบเสมาที่ขุดได้ในเมืองฟ้าแดด มี 6 ชนิดด้วยกันคือ
1. ใบเสมาแผ่นเรียบ
2. ใบเสมามีสันตรงกลาง
3. ใบเสมามีสถูปเจดีย์
4. ใบเสมาเสาสี่เหลี่ยมด้านเท่า
5. ใบเสมาเสาแปดเหลี่ยม
6. ใบเสมาภาพเล่าเรื่อง

สำหรับใบเสมาที่ค้นพบในเมืองฟ้าแดดปัจจุบันได้นำไปเก็บ ไว้หลายแห่ง  คือ
1. พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น
2. พระธาตุยาคู
3. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
4. ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์
5. วัดเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


      การศึกษาใบเสมาส่วนใหญ่นักวิชาการจะทำการศึกษาเฉพาะ  ใบเสมาประเภทที่ 6 ที่มีภาพประกอบ
ที่มา :  หนังสือเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองทราวดีในอีสาน 
ผู้ให้ทุน เทศบาลตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์           
ผู้เขียน  อาจารย์ไชยยศ  วันอุทา   (2548) 
ข้อมูลวิชาการ และ การอนุญาตให้เผยแพร่จาก อ.ไชยยศ  วันอุทา
แหล่งข้อมูล  เทศบาลตำบลหนองแปน

LATEST NEWS

เกี่ยวกับ จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคคลสำคัญ ของท้องถิ่น

ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น

ข่าวการท่องเที่ยว

มรดก ทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม ประเพณี

WEB LINK

รับทำ seo