เที่ยวเขื่อนลำปาว อ่างเก็บน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติมากมาย เกษตรกรทำอาชีพเพาะปลูกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำนา หรือการทำสวนก็พอมีให้เห็นบ้าน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรทำรายได้จากการเพาะปลูกได้เยอะมากๆในแต่ละปี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่น่าเที่ยวมากๆ ทำให้ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลกันมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงอากาศร้อน รวมทั้งช่วงปลายปีก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากเช่นกัน ซึ่งที่เที่ยวอีกที่สำหรับคนที่ตั้งใจมาเที่ยวพักผ่อนคือเขื่อนลำปาว เป็นอ่างเก็บน้ำยักษ์ใหญ่ของจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอเลยทีเดียว บทความนี้เราจะนำท่านมารู้จักเขื่อนเก็บน้ำที่นี่มากขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านได้วางแผนมาพักผ่อนได้ไม่ยากในช่วงปลายปีนี้

รู้จักเขื่อนลำปาวมากขึ้น

เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนเก็บงานที่ทางจังหวัดมีความตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ใหญ่เพื่อใช้เก็บตุนน้ำเอาไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในหน้าแล้ง เพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ในช่วงหน้าแล้ง จะไม่ค่อยมีน้ำเหลือในแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำมักจะแห้งขอด จนเกษตรกรไม่มีน้ำใช้ ซึ่งยิ่งเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัด ก็จะมีความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะว่าในช่วงไม่มีน้ำใช้ การเพาะปลูกย่อมมีปัญหา พืชผลที่ปลูกเอาไว้ก็ตายเสียหายหมด เมื่อพืชผลได้รับความเสียหาย ไม่สามารถรอถึงวันเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากความแห้งแล้ง จึงทำให้เกษตรขาดรายได้ ไม่มีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเอง ก็จะต้องประสบปัญหาต่างๆมากมาย หลายคนมีภาระ ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถ เกษตรกรบางคนจะต้องซื้อรถไถและยานพาหนะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ยิ่งครอบครัวที่มีลูก จะต้องส่งลูกเรียน ก็จะต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้ร่วมกับทางจังหวัดเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ ซึ่งมีการสร้างเขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนเก็บน้ำที่กว้างใหญ่รองรับน้ำที่จะส่งให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ทั้งจังหวัด มีการปล่อยน้ำไปตามท่อลำเลียง ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนมากของจังหวัด นับได้ว่าเป็นการสร้างเขื่อนที่คุ้มค่าต่อการใช้สอยมากๆ

นอกจากนี้เขื่อนลำปาวยังเป็นแหล่งเก็บน้ำที่มีความสวยงามด้านธรรมชาติและระบบนิเวศที่ได้รับการยอมรับจากคนในจังหวัดว่าบรรยากาศดีมากๆ มีต้นไม้และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ดี เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยให้หายเหนื่อย เพราะมีอากาศที่บริสุทธิ์ จึงขอแนะนำคนที่ชอบเที่ยวเชิงธรรมชาติมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่