คุณหรือคนใกล้ชิดของคุณ กำลังมองหาช่องทางในการเข้ามาอาศัยหรือทำงานในไทยอยู่หรือเปล่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและไม่ยากในการขอเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศนี้ แต่ด้วยกฏหมายต่างๆ ดูจะค่อนข้างซับซ้อนอยู่ไม่น้อย ด้วยมีวีซ่าหลากหลายปะเภทให้คุณได้เลือกสมัคร แต่คุณต้องเลือกวีซ่าที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของคุณมากที่สุด บทความนี้จะอธิบายถึงประเภทของวีซ่าที่เกี่ยวกับการศึกษาในไทยอย่างกระชับและเข้าใจง่าย มาลองอ่านกันเลย

วีซ่านักเรียน

วีซ่าประเภทเภทแรกนี้ เป็นวีซ่าเหมาะกับผู้ที่ต้องการมาเรียนจริงๆ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่ถือวีซ่านี้จะรู้จักกันในชื่อ วีซ่านักเรียนหรือ Education visa (ED visa) วีซ่านี้เป็นวีซ่ายอดนิยมที่ชาวต่างชาติมีและต้องการสมัคร ซึ่งจะสามารถเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาจากรัฐบาล รวมไปถึงการเรียนภาษไทย ศิลปะ หรือสาขาต่างๆ ตามสถาบันเอกชนได้เช่นกัน

การเลือกทำวีซ่านี้ ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเรียนในไทยและขอให้มีการโอนย้ายคะแนน เกรด หรืออื่นๆ กลับไปที่โรงเรียนหรือสถาบันในประเทศตนเองได้ เพียงต้องแจ้งความจำนงต่อสถาบันของคุณก่อนเข้าเรียน เพื่อทำเรื่องเอกสารที่จำเป็น แต่สมัยก่อนชาวต่างชาติสมัครวีซ่านี้ จะเข้ามาเพื่อเรียนรู้และซึมซับเวลาดีในไทยก่อนกลับไปเรียนต่อมากกว่า

คุณสมบัติของการสมัครวีซ่านี้จะขึ้นอยู่กับแผนการของคุณ ว่าต้องการเรียนประเภทไหน บางสถาบันอาจต้องการจดหมายหรือหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิมในประเทศของคุณ จึงจำเป็นต้องปรึกษากับทางสถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ข้อมูลกับคุณได้ถูกต้อง

วีซ่าเรียนภาษา

วีซ่านี้เป็นประเภทย่อยของวีซ่านักเรียนแบบจริงจังข้างต้น กล่าวคือ ผู้เรียนจะเข้ามาเรียนภาษาตามสถาบันต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน สามารถเรียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ซึ่งคุณอาจจะสามารถจัดตารางเวลาการเรียนของคุณได้เอง หรือสามารถคุยกับสถาบันของคุณได้ วีซ่านี้เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้จริงจังกับการเรียนมากนัก

วีซ่าการเรียนศิลปะการต่อสู้

วีซ่านี้เป็นวีซ่านักเรียนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ผู้ที่ไม่ต้องการเข้ามาเรียนภาษาหรือเรียนแบบจริงจัง ซึ่งสามารถเข้ามาเรียนการต่อมวย ศิลปะการต่อสู้ หรือการเรียนในเชิงนี้อื่นๆ อีกมากมายได้ ซึ่งที่ที่ต่างชาตินิยมเข้ามาเรียนกัน จะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถาบันการสอนที่มีชื่อเสียงอยู่ เช่น โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ Hand to Hand combat ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

วีซ่านักเรียนนวด

จากที่กล่าวไปในหัวข้อวีซ่าที่ผ่านมานั้น การเรียนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจและค่อนข้างเป็นที่นิยม คือ การมาเรียนนวด นั่นเอง เนื่องจากไทยมีชื่อเสียงทางด้านการนวดมาก จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนกัน และคุณยังสามารถได้รับประกาศการเรียนด้านการนวดไทย นำกลับไปประกอบอาชีพในประเทศของคุณได้อีกด้วย การสมัครวีซ่านี้สามารถทำได้ไม่ยากเหมือนกับวีซ่านักเรียนประเภทอื่นๆ เลย

วีซ่าอาสาสมัคร

วีซ่านี้เป็นวีซ่าที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่มากนัก เพราะไม่ได้เข้ามาเรียน แต่หากผู้ที่สมัครวีซ่านี้ ต้องมาเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ตามที่มูลนิธิที่ตนสมัคร เช่น สอนหนังสือให้นักเรียน เลี้ยงช้าง ดูแลคนยากไร้ และอีกมากมาย วีซ่านี้จะคุ้นหูกันในชื่อ Volunteer visa ซึ่งคุณสมบัติในการสมัครนั้นไม่มีอะไรมากนัก เพียงแต่ต้องประสบการณ์การทำงานในอาชีพนั้นๆ อย่างน้อย 6 เดือน ในวันที่สัมภาษณ์วีซ่า