วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 22-27 กันยายน 2555 เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา 30 ปี รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกบูรพาจารย์ของสถาบัน รวมทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังเดิม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2555 ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวรศักดิ์ วรยศ เลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าฯ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2555 รวม 3 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา 30 ปีนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมน้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ของสถาบัน ให้ศิษย์เก่าได้กลับบ้านเยี่ยมน้อง ครูบาอาจารย์ ได้ชื่นชมความภาคภูมิใจกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงาน และส่งเสริมให้บุคลากร ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญ รักสถาบัน ร่วมกันเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง เกียรติประวัติอันดีงามของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยงานนี้จะมีศิษย์เก่าทุกรุ่น ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับประชาชนได้รับรู้

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 จนกระทั่งถึงปัจจุบันครบ 30 ปี และเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ของสถาบันจึงได้จัด “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 30 ปีวิทยาลัยนาฎศิลกาฬสินธุ์, การประกวดชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ประกวดเดี่ยวโปงลาง, นางไห, วาดภาพ, กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า..นานาทัศนะเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์”, การแสดงของศิษย์เก่า, พิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ “หอศิลปวัฒนธรรม” และวันที่ 24 กันยายน 255 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำนาฎศิลปกาฬสินธุ์เสียงทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “30 ปีวิทยาลัยนาฎศิลกาฬสินธุ์”ได้ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

ด้านนายวรศักดิ์ วรยศ เลขานุการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการพบปะกันของศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน และจะมีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ขึ้นอย่างเป็นทางการ สำหรับกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าฯ วันที่ 22 กันยายน ก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครู อาจารย์ การถวายผ้าป่าสามัคคีของศิษย์เก่า, กิจกรรมรับขวัญ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และพิธีมุฑิตาจิตบูชาเทิดทูนพระคุณครู ส่วนวันที่ 23 ช่วงเวลา 20.00 น. เป็นต้นไปทางศิษย์เก่าได้เชิญศิลปินซึ่งถือได้ว่าเป็นบรมครูและศิลปินแห่งชาติ คือ แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน พ่อ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และอาจารย์ชินกร ไกรลาศ ในส่วนของศิษย์เก่าก็จะมีอี๊ด โปงลางสะออน และวงไทโฮม จากรายการ Thailand gottalant ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์มาร่วมแสดงด้วย