รู้จักโรงงาน น้ำตาล มิตร ผล กาฬสินธุ์

โรงงาน น้ำตาล มิตร ผล กาฬสินธุ์ เป็นโรงน้ำตาลที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าประเภทน้ำตาลมาเป็นเวลานาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกอ้อย สมัยก่อนเกษตรกรที่ปลูกอ้อยนั้นประสบปัญหากับราคาอ้อยตกต่ำ เพราะไม่มีแหล่งแปรรูป จึงทำให้ไม่สามารถขายให้กับใครได้ ถ้าขายได้ก็จะได้ราคาที่ต่ำมากๆ เกษตรกรจึงลำบากกันอย่างมาก แต่ในวันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้ว เพราะมีโรงงาน น้ำตาล มิตร ผล กาฬสินธุ์ ที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยพร้อมที่จะรับซื้ออ้อยมาแปรรูปและนำส่งขายให้กับเกษตรกร ทำให้กาฬสินธุ์กลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเกษตรกรเริ่มมีกำลังจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากสามารถขายอ้อยให้กับโรงงานให้ในราคาที่สูง ยิ่งบางช่วงที่อ้อยขาดตลาด ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรที่ปลูกอ้อยในต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสนำอ้อยมาขายให้กับโรงงานได้เช่นกัน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่คนทุกชนชั้นในประเทศ ทำให้ชาวไร่อ้อยมีกินมีใช้และมีกำลังใจการจับจ่ายใช้สอย ไม่เหมือนในอดีตที่ชาวไร่อ้อนลำบากมาก เพราะไม่รู้จะขายอ้อยให้กับใคร แถมยังถูกกดราคา จนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

โรงงาน น้ำตาล มิตร ผล กาฬสินธุ์

ความสำคัญของโรงงาน น้ำตาล มิตร ผล กาฬสินธุ์ คือช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีกินมีใช้มากขึ้น ไม่เพียงแต่ชาวไร่อ้อยในจังหวัดเท่านั้น แต่ชาวไร่อ้อยต่างจังหวัดก็ได้รับการหยิบยื่นโอกาสดีๆนี้เช่นกัน เพราะสามารถนำอ้อยมาขายให้กับโรงงานเพื่อให้โรงงานแปรรูปเป็นน้ำตาลและส่งไปขายได้ทั่วประเทศ จึงส่งผลให้ชาวไร่อ้อยมีความสุขกับการขายอ้อยได้ราคาค่อนข้างสูง คุ้มค่ากับการทำงานอย่างหนัก เพื่อปลูกอ้อย ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรไร่อ้อยได้มีโอกาสที่จะขายอ้อยในราคาที่สูงกว่าเมื่อก่อนมาก จึงทำให้ยังมีการปลูกอ้อยต่อไป เพราะโรงงาน น้ำตาล มิตร ผล กาฬสินธุ์ จะเป็นแหล่งรับซื้ออ้อยที่ให้ราคาดี เกษตรกรสามารถนำอ้อยมาขายได้จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะปลูกในจังหวัดไหน โรงงานพร้อมยินดีเข้าไปรับซื้อเพื่อช่วยให้ท่านได้ราคาที่ดี

ในอดีตนั้นไม่ได้มีโรงงานที่เข้ามารับซื้ออ้อย ทำให้เกษตรกรในสมัยก่อน ไม่สามารถที่จะขายอ้อยให้ได้ราคาที่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกษตรกรในสมัยก่อนมีฐานะค่อนข้างยากจน เพราะบางปีปลูกอ้อยมามีคนรับซื้อก็จะพออยู่ได้ แม้ว่าจะได้ราคาที่ไม่ดี แต่บางปีกลับไม่มีคนซื้อ ทำให้อ้อยราคาตกหรือขายไม่ได้เลยก็ได้ ทำให้กินอยู่ลำบาก ไม่รู้จะหาเงินจากไหนดี เกษตรกรในอดีตจึงเป็นหนี้เป็นสิน ไม่มีเงินใช้ แต่สำหรับยุคนี้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยมีโรงงานมารับซื้อ ทำให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น มีฐานะทางการเงินที่ดี เงินไม่ขาดมือ เพราะปลูกอ้อยมาก็มีโรงงานเข้ามารับซื้อในราคาสูง