พาชมพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับท่านที่วางแผนมาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของเมืองไทยที่มีการค้นพบเมืองโบราณมากมาย ทำให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมามากมายที่พวกเราคาดไม่ถึง ทั้งยังเป็นเมืองที่แสดงถึงวัฒนธรรมความเก่าแก่และการเป็นอยู่ในอดีต ซึ่งพระธาตุยาคู เป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีการค้นพบในบริเวณเขตเมืองฟ้าแดดสงยางที่เป็นเมืองโบราณชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นเมืองที่มีการปลูกสร้างขึ้นโดยผู้คนในยุคอดีต ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลานับพันปีก่อน ทำให้ที่แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจน่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้มากๆ เพราะว่าเมืองนับพันปีแบบนี้หาชมได้ยาก บรรพบุรุษของเราอุตส่าห์สร้างเอาไว้ให้ลูกหลายได้ใช้พักอาศัย เราจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาชมสถานที่แห่งนี้

แนะนำพระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู ถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้นนับพันปีก่อน ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่น่าศึกษา เนื่องจากมีการออกแบบในเชิงพระพุทธศาสนา นั่นหมายความว่าการที่มีพระธาตุยาคูนั้น แสดงว่ามีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้ว จึงทำให้เชื่อกันว่าพระธาตุยาคูนั้นไม่ได้เกิดก่อนประวัติศาสตร์ จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจจะมีการสร้างเมืองแห่งนี้ในอดีต โดยมีความตั้งใจให้เป็นเมืองลับๆ เพื่อทำให้เจ้าเมืองและประชาชนมีที่หลบภัยในการทำสงครามหรือมีที่ลี้ภัยเพื่อไม่ให้ข้าศึกหาตัวเจอ จึงปลอดภัยต่อเจ้าเมืองและประชาชนที่ไม่อาจต่อสู้กับข้าศึกได้ แต่ทุกวันนี้พระธาตุยาคู ได้รับการดูแลปรับปรุงมากมาย จนกระทั่งกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่ของจังหวัด ทำให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ต่างพากันเลื่อมใส เพราะว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่ โดยมีพิธีสรงน้ำจัดขึ้นในทุกปี ชาวกาฬสินธุ์ต่างพากันมาขอพรเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ทั้งยังมีความเชื่อว่าพระธาตุยาคูมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ท่านจะประทานพรให้กับคนที่คิดดีทำดีได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ประสบพบเจอแต่มิตรที่ดีและมีโชคลาภเงินทองเข้ามามากมาย

คนที่ประกอบกิจการหรือเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆก็เดินทางมาสรงน้ำพระธาตุยาคูเพื่อขอพรให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ซึ่งช่วยให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ช่วยให้ทุกคนคิดดีทำดี ไม่ออกนอกลู่นอกทาง คนที่นับถือพระธาตุยาคูจึงมักจะเป็นคนที่มีจิตใจดี นับถือศีล 5 และปฏิบัติตนดีตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะว่าถ้าอยากให้พรที่ขอเป็นจริง ก็จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีด้วย