นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า   ททท. โดยรองผู้ว่าการตลาดในประเทศ  นายธวัชชัย อรัญญิก ได้เปิดตัวโครงการ “คนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบถวิลหา “เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ของวิถีวัฒนธรรม” เจาะตลาดท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะโดยเลือก 20 เมืองทั่วประเทศ เป็นจุดดึงดูดความสนใจหลัก และ “กาฬสินธุ์ ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปี” คือ 1 ใน 20 เมืองน่ารักตามโครงการดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดใจกลางภาคอีสานที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดินดำ น้ำชุ่ม  “กาฬ” แปลว่า “ดำ” และ “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ”  อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม ทำให้กาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ศึกษามากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติ  ด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อาทิ ร่องรอยไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่ภูกุ้มข้าวและภูแฝก  พระธาตุยาคู โบราณสถานแห่งเมืองฟ้าแดดสงยาง  เมืองโบราณยุคทวารวดีที่อำเภอกมลาไสย พระเจ้าองค์ดำ หรือพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกลาง อำเภอเมือง  ชุมชุนผู้ไทยอนุรักษ์ผ้าไหมแพรวา “ราชินีแห่งไหม” ที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง อุโมงค์ผันน้ำตามแนวพระราชดำริ “ ลำพะยัง ภูมิพัฒน์” อุโมงค์ผันน้ำลอดใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอเขาวง งานมหกรรมโปงลาง และงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม เป็นต้น

ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสและชื่นชม “กาฬสินธุ์ เมืองน่ารัก” แห่งภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงงาน “วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม” ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2554 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานปกครอง)  0 4381 1213 ต่อ 10  หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร  043- 244498 – 9 และที่ Call Center  1672