นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า  งาน “วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี 2554”  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–17 สิงหาคม 2554 รวม 7 วัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  และอาคาร เฉลิมพระเกียรติ  80 ปี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวา ในฐานะแพรพรรณอันสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์มายาวนาน

ผ้าไหมแพรวา มาจากคำว่า “แพร” หมายถึง ผ้า  และ “วา” หมายถึง ความยาว 2 เมตร ซึ่งในอดีตจะทอหน้าแคบยาว แต่ปัจจุบันนิยมทอเป็นผ้าหน้ากว้าง  “แพรวา”   มีลวดลายแตกต่างกันถึง 60 ลาย  อาทิ ลายเกาะ ลายล่วง (แพรวา 2 สี)  ผ้าสไบ 10 ลาย ผ้าพันคอแพรวา 3 สี เป็นต้น  “ ผ้าไหมแพรวา ”  เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของชาวผู้ไทยบ้านโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นภูมิปัญญาซึ่งได้รับการสืบทอด มายาวนาน  และจากความวิจิตรงดงามนี้ จึงได้รับการขนานนามว่า “ แพรวา  ราชินีแห่งไหม ”  ด้วยลักษณะเด่นของลวดลาย ทรงเรขาคณิตจำนวนมากในผืนเดียวกัน  ใช้เส้นไหมหลากสีสอดสลับกันในลวดลาย  เอกลักษณ์ดั้งเดิมมีสีโทนแดงเป็นพื้น

การทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทยบ้านโพนได้รับการถ่ายทอดกันมาผ่านหลายยุคหลายสมัย  จนกระทั่งในวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวา  ทรงสนพระทัยและชื่นชมในความงดงาม จึงทรงแนะนำให้ส่งเสริมพัฒนา ผ้าไหมแพรวาที่ชาวบ้านทออยู่ให้สามารถใช้ตัดเสื้อได้  จนปัจจุบันผ้าไหมแพรวาได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมกันนี้  พระองค์ทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพ  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านโพนรักและดูแลสืบทอดภูมิปัญญานี้ให้ดำรงอยู่ต่อไป

ททท.สำนักงานขอนแก่นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน เดินทางไปสัมผัสชื่นชม ความวิจิตรงดงาม ของผ้าไหมแพรวาและท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี 2554” ในวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  :  จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานปกครอง)  0 4381 1213 ต่อ 10  หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร  043- 244498 – 9 และที่ Call Center   1672