ททท. นำสื่อมวลชนจากกรุงเทพ ฯ เยือนกาฬสินธุ์

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนไปศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้นำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปจัดทำ Route เข้ามาในพื้นที่ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ไปศึกษาประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สิรินธร หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน “ราชินีแห่งไหม” หมู่บ้านผู้ไทยโคกโก่ง อ.กุฉินารายณ์ และในวันที่ 15 ก.ย.55 เวลา 08.00 น.

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์แถลงข่าว “งาน 30ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดแถลงข่าว “งาน 30 ปี วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 22-27 กันยายน 2555 เพื่อฉลองครบรอบสถาปนา 30 ปี รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกบูรพาจารย์ของสถาบัน รวมทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังเดิม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2555 ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนประจำปี 2555

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะนำร่องใน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนับวันที่จะมีมากขึ้นเรื่อยให้ลดน้อยลง โดยการนำภาคประชาชนในชุมชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดชุมชนนำร่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ นายยศวัตน์ บำเพ็ญธรรมสกุล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่น 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 พร้อมแนะนำให้ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 84 คน ไม่ให้หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่กองอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมและปิดการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-18 กันยายน

เด็กกาฬสินธุ์เก่งคว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลก

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์ 2011 เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในงานแสดงความยินดีกับเด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่