จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกมลาไสย ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2554 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2554 ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

ในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาว 4 ประเภท จะมีเรือยาวจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนกว่า 43 ลำ ประกอบด้วย ประเภทเรือยาวใหญ่ ขนาด 55 ฝีพาย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีเรือจากจังหวัดกาฬสินธุ์ หนองคาย พิจิตร อุบลราชธานี มุกดาหาร อ่างทอง และจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมชิงชัย จำนวน 6 ลำ ประเภทเรือยาวมาตรฐาน ไม่เกิน 40 ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีเรือจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 8 ลำ ประเภทเรือยาวท้องถิ่นไม่เกิน 40 ฝีพาย จะมีเรือเข้าร่วมแข่งขัน 9 ลำ และประเภทเรือเล็ก ไม่เกิน 10 ฝีพายมีเรือเข้าร่วมแข่งขัน 20 ลำ และนอกจากนั้นยังกำหนดจัดการแข่งขันเส็งกลองกิ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนจาก 18 อำเภอด้วย