HOT NEWS
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2014
พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการถนนสายบุญ
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   


รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการถนนสายบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการถนนสายบุญ ถนนภิรมย์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตร สร้างศีลธรรมน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดทุกวันพุธ เว้นพุธ

 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร นายอุดม สมรส นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลและพี่น้องประชาชน โดยมุ่งพัฒนาคน ให้มีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีธรรมะเป็นที่ตั้งหมั่นทำบุญอยู่เป็นนิจ ให้เป็นกิจวัตรประจำวันและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามอริยสัจธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและเผยแผ่คำสอนไว้ให้ชาวโลกได้ประพฤติและปฏิบัติ สำหรับโครงการถนนสายบุญ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ เว้นพุธ เวลา 05.30-06.30 น. บริเวณถนนภิรมย์ จากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึงวงเวียนน้ำพุ ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

สำหรับการทำบุญตักบาตรครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนได้เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนมาก โดยบางคนก็มาแบบครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เนื่องจากบุตรหลานที่ปิดเทอม ซึ่งข้าวสาร อาหารแห้งที่ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรส่วนหนึ่งจะนำไปถวายสามเณรที่ภาคฤดูร้อนที่วัดกลาง พระอารามหลวง ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ณ บริเวณถนนภิรมย์ จากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึงวงเวียนน้ำพุ ตั้งแต่เวลา 05.30 – 06.30 น. (พุธ เว้นพุธ) โดยครั้งต่อไปวันที่ 3 เมษายน 2556

ภาพข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

...................................
ชนะชัย  ภูแสงศรี   ภาพ
ดวงใจ หงส์จันทร์   ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin