HOT NEWS
จันทร์, 22 กันยายน 2014
ผาลี่ แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกซ่อน
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

 

ตั้งอยู่บริเวณ บ้านโคกกว้าง ต. มหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นน้ำตกธรรมชาติ ที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงปลายฝน ต้นหนาว

คำขวัญอำเภอสมเด็จ

สมเด็จนามมงคล งามเลิศล้นแก่งพฤๅชัย
น้ำตกใสแก้งกะอาม ธรรมชาติงามลำถ้ำผาลี่
ฝีมือดีคือเนื้อทุบ งามเหวหุบผาเสวย น่าชมเชยหมอลำซิ่ง

ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150


หมายเลขโทรศัพท์ 0 4386 1266
หมายเลขโทรสาร 0 4386 1266