นายเปลื้อง ฉายรัศมี

นายเปลื้อง ฉายรัศมี เป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความสามารถพิเศษสามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เกือบทุกชนิด ทั้ง พิณ

อ่านต่อ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันเด็กกาฬสินธุ์ 2555 เน้นส่งเสริมเด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ »

กาชาดกาฬสินธุ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกาชาด

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน

อ่านต่อ »

ข่าวการท่องเที่ยว

ร้านอาหาร แนะนำ

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ของฝาก เมืองกาฬสินธุ์

มรดก ทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม ประเพณี

WEB LINK

รับทำ seo